Política de bitllets

A) Responsabilitat. – La responsabilitat del transportista, incumbeix a l`empresa que realitza el transport, estant sotmès als Tribunals del país on estigués domiciliat el transportista. L ´empresa transportista no podrà considerar-se responsable de qualsevol acte, omissió o irregularitat que puguin afectar al viatger durant el temps en que aquest roman fora del medi de transport. En cas de robatori, pèrdua o extraviament del bitllet, l`empresa no es fa responsable ni reemplaçarà el mateix.

Tot viatger haurà d` anar provist dels documents necessaris pel creuament de frontera i realització del viatge. Per totes controvèrsies que es susciten, les parts es sotmetran a l´arbitratge de la Junta de Transports del domicili del transportista.

 

B) Equipatges. – En cas de pèrdua, avaria, dany o robament dels equipatges, la responsabilitat dels transportistes estarà regida per la llei R.D 1136/97 del 11 de juliol. L` equipatge de mà estarà a càrrec exclusiu del viatger.

 

C) Assegurança. -  Els viatgers estaran cobertes per S.O.V.I. regulat per R.D. 1575/1989, del 22 de desembre.

 

D) Anul·lació.-  En cas d’anul·lació, l`empresa tornarà al viatger l`import del bitllet deduint un 30% si es demana entre las 48 i les 2h hores anteriors a la sortida. Transcorregut aquest últim plaç, no precedirà cap devolució.

 

Els bonos multiviatges, es poden cancel·lar sense despeses fins a les 12 hores abans de la sortida. Passat aquest període de temps, no serà retornat.

 

En cas d'una anul·lació per causa de força major la empreses reserva el dret a recol·locar el passatger en una altra freqüència o la devolució total de l'import del bitllet. En qualsevol cas no dóna dret a cap tipus d'indemnització

 

L'empresa no es fa responsable en cap cas de les possibles pèrdues de connexions amb altres mitjans de transport, a causa dels possibles retard que pugui patir el servei.

 

E) Bitllets sense data. – Tot bitllet en el qual no figura data de sortida o tornada, només  serà acceptat en cas de disponibilitat de places lliures.

 

F) Protecció de dades personals. – L` agència expenedora es compromet a mantenir les dades dels seus clients sota la més estricta confidencialitat i no facilitar-les a terceres persones.

PRESENTACIÓ 30 MINUTS ABANS DE LA SORTIDA