Condicions generals

1.- Identificació

 

Aquest servei entre la ciutat de Barcelona i el principat d'Andorra està disposat per dues empreses del Grup Julià, que creen la marca Direct Bus (d'ara endavant, així).

 

AUTOCARS JULIÀ SL

C/ Pablo Iglesias, 84

08908 – L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Telèfon: 934 026 900

E-mail: info@julia.net

AUTOCARS NADAL, SA

Ctra. De la Comella, S/N, Partida del Ribal

AD500 Andorra La Vella

Principat d'Andorra

Telèfon: (+376) 805 151

WhatsApp: +376 610750

E-mail: estaciodirectbus@julia.net 

 

El domini www.andorradirectbus.es està registrat per Autocars Julià SL.

 

Les adreces i els telèfons del Directbus queden establerts com a suport d'atenció al client per a aquest servei.

 

 

2.- Activitat

 

Autocars Julià SL i Autocars Nadal SA es dediquen al transport de viatgers per carretera com a activitat principal.

 

 

3.- Continguts i informació subministrada al lloc web

 

En el procediment de reserva de bitllets, els usuaris hauran d'introduir les seves dades personals per assolir la consecució de la fi de contractació i reserva de bitllet.

 

El contracte de transport derivat de l'adquisició del bitllet s'extingeix amb la prestació del servei. Cada autobús per llei està obligat a portar un llibre de ruta i un llibre de reclamacions.

 

www.andorradirectbus.es permet realitzar la reserva en els següents idiomes: castellà, català i anglès.

 

Direct bus fa tots els esforços que estan al seu abast per oferir la informació continguda al lloc web de manera que es trobi tan actualitzada com sigui possible. En cas que en algun moment es produís algun error aliè, a la voluntat de Direct Bus, es procediria immediatament a la seva correcció. Si existís un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, Direct Bus comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

 

 

4.- Sistema de venda

 

DirectBus us recorda que el principat d'Andorra no pertany a la CEE i per aquest motiu desplaçar-vos a Barcelona sense la documentació necessària us pot generar problemes a la frontera en funció de la nacionalitat del passatger (el permís de circulació o de residència i treball són exemples de documents no vàlids per viatjar). És per això que el Grup Julià us recomana que s'informi a les comissaries de policia emissores de DNI o passaport de la documentació necessària per viatjar al principat d'Andorra.

 

www.andorradirectbus.es, estableix com a canals de venda les reserves telefòniques indicant tant el telèfon d'Andorra com el de Barcelona, així com el canal en línia per a la realització de reserves seguint el procés establert al lloc web.

 

També té un apartat per al canal de venda reservat per a agències com s'especifica en el punt anterior.

 

Les prereserves telefòniques. Es poden fer contactant amb els telèfons que apareixen a l'índex del lloc web de Directbus. Només caldrà donar les dades identificadores com el nom, cognoms, número de passaport o DNI (per a ciutadans comunitaris) i la tarifa a què es pot acollir el viatger (per edat o multiviatge). Amb el localitzador que se li proporciona per telèfon haurà de procedir al pagament per obtenir el bitllet presentant-se a la finestreta amb els documents de frontera pertinents i amb l'anticipació necessària, però sempre com a màxim 30 minuts abans de la sortida escollida per al transport. Un cop convertida la reserva en bitllet, el check in es podrà fer al voltant de 15 minuts abans de la sortida.

 

Si es compra un bitllet d'anada i tornada, aquesta última oberta, es pot escollir la tornada abans de sis mesos, en el supòsit que no es materialitzi el tancament del bitllet, el podeu bescanviar per l'import satisfet a l'oficina on el vau adquirir descomptant l'import del trajecte no realitzat. Un bitllet obert està subjecte a disponibilitat de places. Una vegada tancat el bitllet es pot modificar sempre que es faci amb dues hores d'antelació a l'horari inicialment escollit. Un bitllet obert està subjecte a disponibilitat de places. Un cop tancat el bitllet es pot modificar sempre que es faci amb dues hores d'antelació a l'horari inicialment escollit.

 

Els menors d'edat que no tinguin una autorització policial que els permeti viatjar sols hauran de ser acompanyats per un adult autoritzat legalment.

 

Directbus també es pot realitzar per targeta multiviatge. És una targeta prepagada de 10 o 20 viatges que es van descomptant segons els viatges realitzats.

 

Si l'autobús estigués complet per a aquest horari, no s'hi permetria l'accés per iniciar el procés de compra en línia.

 

 

5.- Impostos aplicables

 

Els impostos estan inclosos en el preu total (disponible al lloc web de Directbus) i són els legalment establerts (IVA 10 %).

 

 

6.- Formes de pagament

 

Al canal de compra en línia el consumidor o usuari dels nostres serveis, en formular la sol·licitud de billets, seguirà el procés de compra emplenant les caselles obligatòries amb asterisc. Per a qualsevol dubte, podeu consultar les instruccions de procediment de compra detallades a sota del camp seleccionador de la data. Abans de processar el pagament, haurà d' activar l'acceptació d'aquestes condicions generals de compra en línia i  abonar les compres que realitzi mitjançant targeta de crèdit al servei TPV virtual de pagament segur de l'entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya com a passarel·la de pagament segura.

 

Pel que fa al preu final, els descomptes aplicables per condicions especials seran els següents:

 

 

Descomptes per edat:

  • De 0 a 3 anys: 80 %
  • De 4 a 12 anys: 50 %
  • De 13 a 25 anys: 10 %
  • A partir de 60: 10 %
  BARCELONA   AEROPORT  
PASSATGER ANADA ANADA I TORNADA ANADA ANADA I TORNADA
0 A 3 (Benjamí) 6,10€ 10,00€ 7,00€ 12,00€
4 a 12 (Nen) 15,30€ 25,50€ 15,90€ 29,50€
13 a 25 (Jove) 27,50€ 45,90€ 31,00€ 53,00€
Adult 30,50€ 51,00€ 34,00€ 59,00€
+60 (Sènior) 27,50€ 45,90€ 31,00€ 53,00€

 

Descompte de grups:

  • Grups + de 10 persones: 15 %

 

 

Un cop adquirit en línia, es pot imprimir però sempre s'ha de passar per taquilla per validar la compra per Internet o la reserva telefònica i que s'inclogui al full de ruta de l'autobús. En l'adquisició en línia es genera un missatge electrònic on s'indica el bitllet adquirit, però el rebut s'ha de sol·licitar a finestreta abans de la sortida de l'autobús.

 

 

7.- Drets del comprador i polítiques de devolució (dret de desistiment, si n'hi ha)

 

La compra del bitllet garanteix un seient a l'autobús i al trajecte en l'horari seleccionat pel passatger. Els bitllets no són numerats. Directbus, com a serveis extra, facilita accés Wi-Fi i premsa (a les primeres sortides fins que s'esgoten els exemplars) en el trajecte.

 

Segons el que estableix el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, en el seu art. 93 apartats g) en relació amb viatges combinats i k) en relació amb transport de viatgers per carretera, no és aplicable l'exercici del dret de desistiment, ja que a l'esmentada norma se n'exceptua l'exercici expressament.

 

L'equipatge pot constar de dues maletes per persona més equipatge de mà; l'equipatge excedent estarà subjecte a l'espai lliure que quedi dins el maleter de l'autobús. L'equipatge de mà serà responsabilitat del passatger.

 

No es permet viatjar amb bicicletes si no estan degudament embalades. Tampoc es permetrà viatjar amb animals excepte gossos guia; tampoc no se'n permetrà el transport al maleter.

 

Per establir els canals d'atenció al passatger es tindran com a relació els determinats al lloc web www.andorradirectbus.es.

 

 

8.- Obligacions del comprador

 

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides a les presents condicions generals de contractació, entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa Direct Bus. Hi ha de constar inequívocament la voluntat de contractar de l'usuari i consumidor mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals en el procediment de reserva, en activar la casella expressament dissenyada per a això durant el procediment esmentat.

 

El client es compromet en tot moment a facilitar informació verídica sobre les dades que se sol·liciten als formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, a més de mantenir-les actualitzades en tot moment.

 

El client es compromet a conservar el bitllet mentre sigui vàlid. La sostracció o la pèrdua no dóna dret a cap canvi o abonament.

 

El client, un cop adquirit el bitllet segons el que estableix la Llei de comerç al detall, no pot fer-ne la devolució ni és possible l'exercici del dret de desistiment per part del client.

 

En relació amb el trajecte, a l'interior de l'autocar, per normativa (Llei 42/2010, de 30 de desembre de 2010, que modifica l'anterior del 2006), no es podrà fumar. Per normativa de seguretat viària, tots els passatgers hauran de portar el cinturó posat, fins al final del trajecte. Us recordem que està subjecte a sanció l'incompliment d'aquesta obligació, i per respecte a la resta de passatgers i per motius d'higiene no es podrà menjar dins de l'autobús ja que és un espai tancat.

 

 

9.- Seguretat i confidencialitat

 

Direct Bus garanteix la seguretat i la confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

 

Totes les operacions de pagament en línia es realitzen a través d'un servidor segur, basat en Banc Sabadell Andorrà, i el sistema de pagament és la targeta de crèdit o dèbit. Direct Bus protegeix les dades davant d'intents de violació per tercers. Les dades de la vostra targeta de crèdit del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada amb aquesta finalitat per la pròpia entitat d'estalvis.

 

Direct Bus garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 15/2003, de 18 de setembre, de protecció de dades personals andorrana. Vegeu la política de protecció de dades de www.andorradirectbus.es. En cas que les dades subministrades estiguin associades a una compra, la legislació ens obliga a conservar-les almenys durant quatre anys, de manera que no es podran esborrar ni rectificar durant aquest període, però sí que es podran bloquejar (cancel·lar), quan el client així ho sol·liciti.

 

La funcionalitat dels continguts digitals del lloc web de Directbus és compatible amb tots els dispositius i navegadors en les seves últimes actualitzacions. Pel que fa a la seguretat a la vostra passarel·la de pagament amb targeta de crèdit, és l'establerta per Banc Sabadell d'Andorra.

 

 

10.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

El present contracte es regeix per la legislació vigent aplicable i pel següent acord. Les parts que hi intervenen acorden que tot litigi es resoldrà definitivament mitjançant arbitratge en el marc del Tribunal Arbitral del Col·legi d'Advocats de Barcelona, al qual s'encomana l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres d'acord amb el seu Reglament i Estatuts. Així mateix, les parts fan constar expressament el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti. El laude arbitral serà definitiu i vinculant per a les parts, que l'acceptaran sense condicions.

 

Amb caràcter subsidiari i en cas que sigui necessari, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa al fur que els correspongui, als jutjats i tribunals de Barcelona.

 

No obstant això, ambdues parts faran tot el raonablement necessari per tractar de solucionar els conflictes de manera amistosa i pels mitjans de resolució extrajudicial a què es poguessin acollir.