Avís legal

www.andorradirectbus.es

 

El present avís legal regula les condicions d'utilització dels portals i les pàgines web de les empreses que formen el Grup Julià.

 

1. Informació general

 

El Grup Julià és un grup d'empreses amb diverses línies de negoci i expansió a l'Argentina, Mèxic, els EUA, Puerto Rico i Andorra.

 

Aquest és un servei que és realitzat per dues empreses del Grup Julià, Autocars Julià SL i Autocars Nadal SA, la primera de les quals és la titular del domini registrat www.andorradirectbus.es. Totes dues empreses constitueixen la marca Directbus (en endavant), que queda integrada dins del Grup Julià. Aquest és un servei que connecta la ciutat de Barcelona i Andorra dins de l'àmbit d'expansió del grup, com un servei directe i d'alta qualitat amb diverses freqüències al dia. La possibilitat de poder reservar o comprar els bitllets en línia ens mostra al seu torn l'adaptació del Grup Julià a les noves tecnologies sempre en el marc d'un entorn segur i de qualitat per al client. Així el Grup Julià no només dóna la confiança al client per ser un grup cohesionat i en expansió constant, sinó també un grup d'empreses en constant evolució, amb la finalitat de brindar el millor servei, més fiable a la més alta qualitat.

La missió principal del grup és donar un servei d'atenció i qualitat amb una clara vocació de servei al ciutadà per contribuir així a una mobilitat urbana de qualitat, i constituir-se com un referent de transport de passatgers per la gestió de les seves línies i l'optimització dels recursos.

 

Les empreses que pertanyen al grup són les següents:

 

JULIÀ TRAVEL, SA

C/ Pablo Iglesias, 84

08908 Hospitalet de Llobregat

Barcelona

CIF A29045895

Telèfon: 934026900

www.juliatravel.com

JULIÀ TOURS, SA

C/ Pablo Iglesias, 84

08908 Hospitalet de Llobregat

Barcelona

CIF A08228082

Telèfon: 934026900

www.juliatours.es

CENTRAL DE VIAJES, SA

C/ Pablo Iglesias, 84

08908 Hospitalet de Llobregat

CIF A08323404

Telèfon: 934026900

www.centraldeviajes.es

AUTOCARES JULIÀ, SL

C/ Pablo Iglesias, 84

08908 Hospitalet de Llobregat

Barcelona

CIF B08095390

www.autocaresjulia.es

www.juliarentacar.com

www.andorradirectbus.es

AUTOCARES NADAL, SA

Avda. Tarragona, 44-46

AD500 Andorra La Vella

CIF 914074-F

www.autocarsnadal.com

CAMPANEVADO, SL

Puerto de used, 20

28031 Madrid

CIF B78342029

Telèfon: 934026900

EUROWAYS, SL

C/ Pablo Iglesias, 84

08908 Hospitalet de Llobregat

Barcelona

CIF : B58606062

UTE JULIÀ TRAVEL, TRAP,SA MARFINA BUS, SA

C/ Pablo Iglesias, 84

08908 Hospitalet de Llobregat

CIF: U65014938

barcelona.city-tour.com

UTE JULIÀ TRAVEL SA Y AUTOMOVILES LUARCA S.A.U, TRANSPORTES BACOMA S.A.U

C/ Puerto de used, 20

028031 Madrid

CIF : U-86193240

madrid.city-tour.com

UTE JULIÀ TRAVEL SA, AUTOCARES JULIÀ SL Y TREN PROGRESA SL

Granada City Tour

C/ Pablo Iglesias 84

08908 Hospitalet de Llobregat

Barcelona

CIF: U66048455

granada.city-tour.com

 

El present portal es va crear fonamentalment per oferir informació detallada i actualitzada dels serveis del grup d'empreses i facilitar als ciutadans aquells serveis que el grup d'empreses ofereix amb el suport de les noves tecnologies.

 

L'ús d'aquest portal o del portal de qualsevol empresa del Grup Julià implica l'acceptació de cadascuna de les condicions incloses en aquest avís legal; per tant, cal llegir-lo atentament. Alguns serveis oferts en aquest portal estan sotmesos a les condicions generals pròpies d'alguns llocs web, que complementen les contingudes en aquest avís legal; en conseqüència, és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament.

 

L'empresa del grup encarregada de gestionar el portal és EUROWAYS, SL, el telèfon d'atenció al client del qual és el 934 026 900 i fax 934 026 941, i és on cal notificar errors o possibles fallades del portal, ja siguin en processos de compra com en possibles alteracions per intromissió de tercers.

 

 

2. Propietat intel·lectual

 

Els drets de propietat intel·lectual del portal del Grup Julià, allotjat a l'URL principal www.grupojulia.com, el seu codi font, el disseny, l'estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté són de titularitat del Grup Julià i de les seves empreses. Per tant, els correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat del Grup Julià i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i també se'ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

 

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació amb cap dels elements integrants del web o els continguts i serveis personals. Per tant, queda prohibida la còpia, la comunicació pública, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts dels seus portals.

 

 

3. Accés i ús dels continguts del portal

 

La utilització dels serveis del portal i els llocs web no exigeix la subscripció prèvia o el registre previ dels usuaris. De tota manera, hi ha serveis, com la sol·licitud d'informació per a la posterior formalització d'una prestació de serveis, butlletins en algun lloc web, en què cal emplenar els formularis de contacte i registrar-se al portal. Aquest registre es farà de la manera que s'indiqui expressament al servei, i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades als avisos específics dels formularis.

 

El Grup Julià, vetllant en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, només recull de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis del portal i garanteix en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a cada tipus de fitxer.

 

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti als formularis per a la subscripció dels serveis haurà de ser pròpia i certa. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Grup Julià o a tercers per la informació que faciliti.

 

El Grup Julià i les seves empreses tractaran les dades d'acord amb la legislació vigent en cada moment, garantint la confidencialitat i l'exercici dels drets dels usuaris subscrits a cada servei.

 

 

4. Menors d'edat

 

Per fer ús d'aquests serveis, els menors d'edat hauran d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes fets per menors al seu càrrec.

 

La plena responsabilitat en la determinació dels continguts i els serveis concrets als quals accedeixen els menors d'edat correspon als majors d'edat que els tenen a càrrec seu. Com que Internet fa possible l'accés a continguts que poden ser inapropiats per a menors, s'informa als usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtrat i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, tot i que no són infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

 

5. Condicions de contractació de viatges combinats

 

En cas que l'usuari accedeixi a webs de les empreses del Grup Julià que tinguin per objecte la prestació de serveis de viatges combinats, l'usuari es compromet a acceptar prèviament les condicions de contractació corresponents.

 

Aquestes es troben a l'enllaç següent:

 

 • Central de Viajes - www.centraldeviajes.es/es/condiciones-generales
 • Julià Travel - www.juliatravel.com/es/condiciones-generales
 • Julià Tours – www.juliatours.es/es/condiciones-generales

 

 

6. Condicions de contractació de determinats serveis

 

Hi ha determinades companyies del Grup Julià que estan degudament legalitzades per actuar com a agències de viatges. Així, hi ha determinades ocasions en què les empreses del Grup Julià únicament realitzen accions d'intermediaris; per tant, la seva responsabilitat és limitada.

 

En aquest sentit, existeixen algunes condicions especials de contractació, com en la venda de bitllets, o condicions dels majoristes que ofereixen el viatge, etc. que l'usuari haurà d'acceptar abans de la seva contractació en línia.

 

 

7. Responsabilitat per continguts

 

El Grup Julià posa a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen al portal i a les pàgines web que el complementen, a les quals es pot accedir des de la pàgina d'inici del portal.

 

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, es farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

 

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal del Grup Julià sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

 

El Grup Julià no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, i és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir per enllaços des de les pàgines web (excepte les empreses del seu mateix grup). La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí. En cas que el GRUP JULIÀ tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent al més aviat possible.

 

 

8. Obligacions dels usuaris del portal

 

L'usuari es compromet a utilitzar el portal i els llocs web del grup, d'acord amb els serveis de conformitat amb la llei, aquest avís legal, les condicions particulars i les normes de conducta d'alguns serveis, com la moral i l'ordre públic, explicitats en cadascun d'ells.

 

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins il·lícits o prohibits en aquest avís o que de qualsevol manera puguin lesionar els continguts emmagatzemats als equips de l'empresa, dels usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.

 

A títol enunciatiu i no exhaustiu, l'usuari s'abstindrà de:

 

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar continguts sense l'autorització expressa del titular.
 • Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificadores reservades a qualsevol empresa del grup o dels seus titulars.

 

 

9. Usos permesos

 

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del portal només si es compleixen les condicions següents:

 

1. Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats del portal.

 

2. Que es faci només per obtenir la informació per a l'ús personal i privat. Es prohibeix expressament l'ús del contingut amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

 

3. Que cap dels continguts relacionats amb el portal siguin modificats de cap manera.

 

4. Que cap gràfic, icona o imatge del web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen.

 

 

10. Reserves de domini

 

El GRUP JULIÀ es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avisar prèviament, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al portal, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

 

 

11. Responsabilitats

 

Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament del lloc web

 

Exempció de responsabilitats per continguts

 

Des del portal del GRUP JULIÀ es pot accedir tant a continguts propis de les empreses del grup com a informacions i continguts subministrats per tercers. En aquest cas, el GRUP JULIÀ no controla aquests continguts ni garanteix l'existència de virus en la descàrrega de la informació. En conseqüència, el GRUP JULIÀ no serà responsable dels danys i perjudicis que ocasionalment es puguin produir en aquest supòsit.

 

El portal també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç (enllaços, bàners, botons, etc.) i eines que permeten fer cerques i accedir a diferents llocs web gestionats per tercers. El GRUP JULIÀ no controla, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs. Per tant, l'usuari que hi accedeixi ha d'extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, els continguts i serveis que hi hagi en aquests llocs enllaçats.

 

El GRUP JULIÀ no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin causar:

 

 • El  funcionament, la disponibilitat, l'accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats;
 • El manteniment de la informació, els continguts i els serveis existents als llocs enllaçats;
 • La prestació o la transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs;
 • La qualitat, la licitud i la fiabilitat dels continguts i els serveis existents als llocs enllaçats;
 • L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, l'emmagatzematge i la posada a disposició dels continguts subministrats per tercers;
 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l'honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d'informació personal per part de tercers;
 • Els actes de competència deslleial i publicitat il·lícita;
 • La falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests continguts.

 

El GRUP JULIÀ no serà responsable de l'incompliment de les condicions d'aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc no ho serà de l'ús dels serveis i els continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l'hagi efectuat, ja que el GRUP JULIÀ no controla l'autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

 

Exempció de responsabilitats per funcionament del lloc web

 

El GRUP JULIÀ no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l'accés al portal o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. El GRUP JULIÀ farà tot el necessari per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.

 

El GRUP JULIÀ no serà en cap cas responsable de les avaries, les errades en el subministrament o els problemes de connexió a la xarxa que depenguin del proveïdor de serveis d'Internet que hagi escollit l'usuari.

 

Exempció de responsabilitats per l'ús del portal

 

Tant l'accés al portal com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l'usuari. El GRUP JULIÀ no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar d'aquest accés o ús.

 

El GRUP JULIÀ no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats com a conseqüència de:

 

 • La presència de virus a l'ordinador que utilitzi l'usuari per a la connexió als serveis i continguts del portal;
 • Un mal funcionament del navegador o de  de les versions no actualitzades; l'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal; l'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

 

 

12. Usos prohibits

 

L'ús no autoritzat de la informació continguda al portal, la seva revenda i la lesió dels drets de propietat intel·lectual del GRUP JULIÀ donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

Queda prohibit qualsevol altre aprofitament dels continguts del portal a través de tercers no autoritzats.

 

 

13. Política de protecció de dades

 

El GRUP JULIÀ tracta amb la màxima confidencialitat tota la informació que es rep dels usuaris dels portals, ja sigui a través de consultes de correu electrònic o de formularis de les pàgines per a la sol·licitud d'informació o la contractació de serveis. Per als usuaris establerts a Andorra s'aplicarà la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals d'Andorra.

 

La política de protecció de dades completa del Grup Julià es pot consultar a www.grupojulia.com/es/proteccion-datos.

 

1. Dades subministrades voluntàriament per l'usuari

 

Les dades subministrades voluntàriament per l'usuari, ja siguin per contractar serveis prestats per les empreses del grup, per qualsevol consulta o per deixar un currículum per optar a treballar a les empreses del grup, es tractaran únicament amb les finalitats indicades en cada cas i amb l'objectiu de prestar el servei sol·licitat.

 

Les dades s'incorporaran en un fitxer automatitzat de les empreses del GRUP JULIÀ a les quals correspongui segons l'accés i no es comunicaran a tercers sense el consentiment del titular. El fitxer estarà protegit amb les mesures de seguretat establertes legalment segons el tipus de fitxer. En relació amb el servei direct bus se cediran per llei a les forces i els cossos de seguretat de l'Estat a la frontera dels passatgers del trajecte.

 

En relació amb el servei de www.andorradirectbus.es establert per les dues empreses del grup podran exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, amb la informació específica que es determina en cada avís. Per a comunicacions postals, es podrà enviar una carta que indiqui la petició concreta a:

 

AUTOCARS JULIÀ SL

C/ Pablo Iglesias, 84

08908 – L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Telèfon: 934 026 900

Email: info@julia.net

AUTOCARS NADAL, SA

Av. Tarragona, 44-46

AD500 Andorra La Vella

Principat d'Andorra

Telèfon: (+376) 805 151

Fax: (+376) 820 642

Email: info@autocarsnadal.com

 

14. Servei d'atenció al client

La informació de caràcter personal que es recull en aquest servei s'utilitza exclusivament per atendre les peticions rebudes. En cas que el titular de les dades atorgui el consentiment necessari, aquestes dades es conservaran per tal que s'indiqui en l'avís específic en cada moment.

 

 

15. Legislació aplicable

 

El present avís legal es regeix per l'acord següent: les parts intervinents acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l'execució o la interpretació del present avís legal o relacionats amb ell, directament o indirectament, es resoldran definitivament mitjançant arbitratge en el marc del Tribunal Arbitral del Col·legi d'Advocats de Barcelona, al qual s'encomana l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres d'acord amb el seu reglament i els seus estatuts. Així mateix, les parts fan constar expressament el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti. El laude arbitral serà definitiu i vinculant per a les parts, que l'acceptaran sense condicions.

 

Amb caràcter subsidiari i en cas que sigui necessari, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa al fur que els correspongui, als jutjats i tribunals de Barcelona.

 

No obstant això, ambdues parts faran tot el raonablement necessari per tractar de solucionar els conflictes de manera amistosa i pels mitjans de resolució extrajudicial a què es poguessin acollir.