Política de privacitat

 

Aquest servei prestat per les empreses Autocars Julià SL i Autocars Nadal SL, ambdues emmarcades com a empreses dins del Grup Julià, se sotmeten a les disposicions legals establertes en matèria de protecció de dades. Autocars Julià a la LO 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades personals i Autocars Nadal a la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals d'Andorra ambdues en vigor. Com a societats emmarcades en el Grup Julià adopten les disposicions internes adaptades a la legislació vigent i a aquesta política de privacitat.

 

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament a les empreses determinades dades de caràcter personal (d'ara endavant, les ""dades personals""). Les empreses del GRUP JULIÀ les tractaran automatitzadament amb les finalitats i les condicions definides a la seva política de protecció de dades personals, que es detalla en aquest document. Les dades passaran a formar part d'un fitxer de clients que serà inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades tal com estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

La finalitat d'aquest fitxer és la gestió administrativa, comptable i fiscal, amb publicitat, màrqueting i comerç electrònic dels clients i proveïdors. Amb això consent expressament el titular de les dades i usuaris dels webs i portals d'empreses del seu grup i que es determinen a l'avís legal al tractament de les seves dades personals en aquest àmbit i a les accions comercials per part del Grup Julià incloses les cessions fixades per llei (en el cas d'Andorra Bus direct se cediran a les forces i els cossos de seguretat de l'Estat a la frontera amb el país veí Andorra) i reflectides en aquesta política de privacitat sempre en el marc de les empreses del Grup Julià (Julià Tours SA, Julià Travel SA, Central de viajes SA, Autocars Julià SL, Autocars Nadal SA, Campanevado SL, Euroways SL, UTE Julià Travel SA, Marfina Bus SA, UTE Julià Travel S.A.- Automóviles Luarca S.A.U. - Transportes Bacoma S.A.U. i UTE Julià Travel S.A. - Autocars Julià S.L. i Tren Progresa S.L.).

 

Les empreses del Grup Julià han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits per l'LOPD i el reglament que la desenvolupa, i procuren aplicar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.

 

Per a la correcta prestació dels serveis als quals l'usuari podrà accedir, aquest haurà d'emplenar amb veracitat els camps obligatoris durant el procés de registre. La inclusió de dades no certes o falses farà que quedin sense efecte les condicions generals de contractació en els processos de compra i també els serveis de Treballa amb nosaltres i Consultes.

 

Les vostres dades personals incloses no se cediran a tercers; quedaran en el marc de les empreses del Grup Julià. Se cediran a entitats públiques establertes per llei i a aquells organismes judicials que legalment ho requereixin.

 

L'exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) es realitzarà d'acord amb el que estableix l'LOPD i el reglament que la desenvolupa, amb identificació oficial per part del titular de les dades i segons els processos que estableixen les dues normatives. L'adreça per a l'exercici dels drets esmentats és:

 

GRUPO JULIÀ (protecció de dades)

C/ Pablo Iglesias, 84

08908 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

E-mail: info@julia.net

Telèfon: +34 934026900

 

L'empresa Autocars Nadal, SA, amb domicili social al Principat d'Andorra, Av. Tarragona, 44-46 d'Andorra la Vella, codi postal AD500, queda sota l'aplicació de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, que també recull el que disposa la directiva 95/46 CE de protecció de dades personals per a l'aplicació al Principat d'Andorra.

 

Els seus fitxers estan inscrits en l'Agència Andorrana de Protecció de Dades amb les finalitats de gestionar clients i proveïdors. Si entreu en l'àmbit d'Andorra, ens doneu el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades per a les finalitats esmentades.

 

L'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició hauran de realitzar-se a l'adreça esmentada més avall, d'acord amb el que estableix l'esmentada llei 15/2003 i en els terminis que s'hi estableixen.

 

Per això us haureu de dirigir a l'adreça següent:

 

AUTOCARES NADAL, SA

Avda. Tarragona 44 – 46

Andorra la Vella AD500.

Telèfon: (+376) 805 151

E-mail: info@autocaresnadal.com